Helsingin yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 

Suomeksi In English

Petri P. M. Koistinen

Yliopistonlehtori, TkT

Yhteystiedot

Petri Koistinen
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
PL 68
00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti: petri.koistinen 'at' helsinki.fi
Puhelin: (09) 191 51527
Käyntiosoite: Gustaf Hällströmin katu 2b (Exactum), huone B420
Vastaanottoaika: ti 10—11 tai sopimuksen mukaan (ajan saa sovittua sähköpostin välityksellä)

Opetus lukuvuonna 2012—2013

Vanhempien kurssien materiaalia

Tiiviskursseja

Tutkimusaiheita

  • Tartuntatautien stokastinen mallintaminen ja tilastollinen analysointi.
  • Laskennallinen tilastotiede.
  • Parametrittomien funktionestimointimenetelmien soveltaminen, hahmontunnistus.

Projekteja

Julkaisuja

List of publications

Tietokoneohjelmia

Software page

Muuta


Päivitetty viimeksi 18.01.2013 klo 13:25
Petri Koistinen
petri.koistinen 'at' helsinki.fi