Tilastollinen hahmontunnistus (5 ov), syksy 2002

Kurssin tavoitteet

Kurssi esittelee tilastollisen hahmontunnistuksen käsitteistöä ja teoriaa. Hahmontunnistus on mittausten ja havaintojen tekemistä luonnollisista kohteista, näiden mittausten automaattista analysointia sekä kohteiden tunnistamista analyysin perusteella. Tunnistettavana kohteena voi olla esimerkiksi käsin kirjoitettu merkki, ihmisen puhe tai potilaan terveydentila.

Kenelle tarkoitettu

Kurssi soveltuu erityisesti matematiikan koulutusohjelman soveltavan matematiikan suuntautumisvaihtoehdon laudatur-opintoihin. Kurssille ovat tervetulleita myöskin kaikki muut hahmontunnistuksesta kiinnostuneet opiskelijat.

Suositeltavat esitiedot

Kurssilla tarvitaan esitietoja seuraavista aiheista: todennäköisyyslaskennan alkeet (esim. Todennäköisyyslaskenta I); monen muuttujan differentiaali- ja integraalilaskenta; lineaarialgebra (esim. Lineaarialgebra I). Tilastotieteen alkeiden tuntemisesta on hyötyä. Tarvittavia asioita kerrataan kurssin kuluessa.

Luennot ja harjoitukset syksyllä 2002

Luennot pidetään ti klo 14–17 ja harjoitukset to klo 14–16. Luennot ja harjoitukset pidetään Rolf Nevanlinna -instituutin seminaarisalissa, Yliopistonkatu 5 (Heimolan talo), seitsemäs kerros. Luennoitsija on TkT Petri Koistinen ja harjoitukset pitää FL Fabian Hoti. Ensimmäinen luento pidetään ti 17.9. ja ensimmäinen harjoitus to 26.9. Viimeinen luento pidetään ti 3.12. ja viimeinen harjoitus to 5.12.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tentillä sekä luennoitsijan kanssa sovittavalla harjoitustyöllä. Harjoitustyö voi olla luonteeltaan joko tietokoneharjoitustyö (ratkaistaan annettu hahmontunnistustehtävä esim. MATLAB-ympäristössä sekä dokumentoidaan tehty työ) tai teoreettinen (lasketaan annettuja tehtäviä kynällä ja paperilla).

Harjoitustyön voi korvata ratkaisemalla tietyn määrän erikseen määrättyjä laskuharjoituksissa käsiteltäviä tehtäviä. Lisäksi ratkaistuista harjoitustehtävistä saa lisäpisteitä tentissä.

Tentti

Kurssin voi tenttiä matematiikan laitoksen yleistenttien yhteydessä: tämän vuoden kurssin ensimmäisen kerran joulukuussa 2002.

Luentomoniste

Luentomoniste [pdf].

Laskuharjoitustehtävät

Linkkejä


Petri Koistinen