Helsingin yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Lineaaristen mallien kurssi, kevät 2005

Ajankohtaista:

  • Keväällä 2006 kurssin luennoi prof. Saikkonen.

Laajuus: 3 ov, 5 op

Kurssikuvaus: Kurssin tavoitteena on perehtyä lineaaristen mallien teoriaan sekä mallin rakentamisen pääperiaatteisiin. Keskeisiä asioita ovat linaarisen mallin parametrien estimointi, malliin liittyvät tilastolliset testit sekä niihin tarvittava jakaumateoria.

Asema opetuksessa: Kurssi kuuluu tilastotieteen aineopintoihin ja kurssilla opittua teoriaa sovelletaan käytännössä esim. kurssilla Data-analyysi II.

Kurssimateriaali: Luennot perustuvat valittuihin osiin luvuista 1–4 teoksesta

Bent Jørgensen, The theory of linear models, Chapman & Hall, 1993.
Osan teoksen sisältöä kattavat myös luentomonisteet.

Esitiedot:

Osallisutujien oletetaan omaavan

  • perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi, osat 1 ja 2, tai Todennäköisyyslaskenta I, tai vastaavat tiedot);
  • perustiedot tilastollisesta päättelystä (esim. Tilastollinen päättely, osat 1 ja mielellään myös 2, tai vastaavat tiedot);
  • perustiedot vektori- ja matriisilaskennasta (esim. Matriisilaskennan johdantokurssi, tai Lineaarialgebra ja matriisilaskenta, tai vastaavat tiedot)

Luennot ja laskuharjoitukset keväällä 2005

Luennot ja laskuharjoitukset pitää: Petri Koistinen

Luennot (24 h), ensimmäinen luento ma 14.3.

  • ma 12-14, sali C323,
  • ke 12-14, sali C323. (13.4. alkaen sali B120)

Laskuharjoitukset (10 h), ensimmäinen laskuharjoitus ke 23.3.

  • ke 14-16, sali C323.

Pääsiäistauon 24.3.–30.3. aikana ei pidetä luentoja eikä laskuharjoituksia.

Luentopäiväkirjasta saat selville, mitä asioita luennoilla on käsitelty.

Laskuharjoitustehtävät ovat jaossa tehtäväviikkoa edeltävän viikon luennoilla sekä tällä nettisivulla.

Lasketuista laskuharjoitustehtävistä saa lisäpisteitä tenttiä varten myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Laskuharjoitustehtävistä saatavia lisäpisteitä varten sinun pitää joko

  • palauttaa ratkaisu kirjallisesti huoneen B420 pielessä olevaan muovitaskuun ennen kyseistä laskuharjoitustilaisuutta tai
  • osallistua laskuharjoitustilaisuuteen ja merkitä listaan tehtävän lasketuksi (jolloin voit joutua esittämään ratkaisun taululla).

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tenttimällä.


Viimeksi päivitetty 2007-01-11
Petri Koistinen
etunimi.sukunimi@helsinki.fi