Helsingin yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

LM05: luentomateriaalia

Tälle sivulle tulee tiivistelmä osasta kurssikirjaa ym. materiaalia. Laitan tulostetut versiot myös kurssikansioon huoneeseen C127.

Tenttivaatimukset

Luentomuistiinpanot ja laskuharjoitustehtävät malliratkaisuneen kattavat tentittävän alueen.
  • Huomaa, että luentomuistiinpanojen luvuissa 2.2.2 ja 2.5.4 on materiaalia, jota ei sellaisenaan löydy kirjasta.
  • Oppikirjassa oletetaan, että lukija osaa ennestään khiin neliön jakauman, t-jakauman sekä F-jakauman. Nämä jakaumat on esitelty luentomonisteen luvuissa 1.3.3, 1.5 ja 2.3.

Tentittävä alue vastaa oppikirjan lukuja 1–4, josta kuitenkin

  • jätetään pois luvut 2.9, 3.4.2, 3.5, 4.4 ja 4.6.

Luentomuistiinpanot

Luentomoniste [pdf].

R-esimerkkejä kirjan aineistoilla

Alla on R:n käytöstä kiinnostuneita opiskelijoita varten linkit luennoilla näytettyihin demonstraatioihin.

Viimeksi päivitetty 2007-01-12
Petri Koistinen
etunimi.sukunimi@helsinki.fi