Helsingin yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

LM05: luentopäiväkirja

 • Ma 14.3. klo 12–14: ensimmäinen luentokerta.
  Järjestäytyminen (kurssimateriaali, laskarit, tentit, ...).
  Aloitettiin yhden selittäjän lineaarisen regression käsittely. Käsiteltiin kirjan (tai luentomuistiinpanojen) luvut 1–1.3.1.
 • Ke 16.3. klo 12–14: jatkettiin yhden selittäjän lineaarisen regression käsittelyä.
 • Ma 21.3. klo 12–14: Tehtiin vielä joitain huomioita yhden selittäjän lin. regressiosta, sovitettiin lineaarinen malli kirjan pinaattiaineistoon R:llä sekä kerrattiin lineaarialgebraa (luku 2.1).
 • Ke 23.3. klo 12–14 luento ja klo 14–16 ensimmäinen laskuharjoitus. Luennoilla aiheena luku 2.2: SU-estimointi yleisessä lineaarisessa mallissa. Viimeisenä asiana aloitettiin lukua 2.2.2 (jota ei löydy kirjasta, vaan luentomuistiinpanoista).
 • Ma 28.3. ja ke 30.3 ei pidetä kurssin luentoja eikä laskuharjoituksia (pääsiäistauko).
 • Ma 4.4. jatkettiin luvun 2.2.2 käsittelyä ja käsiteltiin luku 2.3 loppuun.
 • Ke 6.4. käsiteltiin luku 2.4. ja päästiin luvun 2.5.1 loppuun.
 • Ma 11.4. käsiteltiin luvut 2.5.2–2.5.4 (ja löydettiin luentomuistiinpanoista monta painovirhettä).
 • Ke 13.4. jatkettiin luvusta 2.6. ja käsiteltiin luentomuistiinpanojen luku 2 loppuun asti.
 • Ma 18.4. käsiteltiin luentomuistiinpanojen luku 3: yhden otoksen malli sekä yksisuuntainen varianssianalyysi.
 • Ke 20.4. katseltiin esimerkkejä luvun 3 malleista R:llä sekä käsiteltiin luvun 4 asioita: toistot ja mallin puuttellisuuden testaus; kovarianssianalyysi eli regressioyhtälöiden vertailu.
 • Ma 25.4. käsiteltiin luentomuistiinpanot loppuun.
 • Ke 27.4. pidettiin kurssin viimeinen luento sekä laskuharjoitus. Luennolla kerrattiin kurssin koko sisältö.

Viimeksi päivitetty 2005-05-03
Petri Koistinen
etunimi.sukunimi@helsinki.fi