Helsingin yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Luentopäiväkirja - johdatus R-ohjelmiston käyttöön, k-2007

Menu

Aikataulu

Pe 2.3.
Viimeinen luento. Keskusteltiin harjoitustöistä. Käytiin loppuun yksisuuntaisen varianssianalyysin esittely. Kovarianssianalyysin tutustuminen jätettiin oman harrastuksen varaan. Käsiteltiin laskuharjoitusten 5. ja viimeinen erä.
Ti 27.2. (viikko 9)
Jatkettiin lineaaristen mallien käsittelyä. (Monimutkaisimmat asiat eivät luultavasti valjenneet, ellei lineaarisiin malleihin ollut perehtynyt aikaisemmin.)
Pe 23.2
Käsiteltiin kohdat aineiston tunnuslukuja sekä perinteisiä testejä ja luottamusvälejä. Sitten ryhdyttiin käsittelemään lineaarisia malleja R:ssä. (Funktiota predict ei vielä ehditty käsitellä.)
Ti 20.2. (viikko 8)
Käsiteltiin laskuharjoitusten 4. erä. Esiteltiin myös muutama harjoitustyöaihe. Harjoitustyön voi tehdä halutessaan myös omasta aiheesta.
Pe 16.2.
Mikroluokan dataprojektori ei suostunut yhteistyöhön, minkä takia luento pidetiin taululla. Käsiteltiin jakaumia ja niiden simulointia R:ssä sekä selostettiin luottamusväliin sekä pistemäisen nollahypoteesin testaukseen liittyviä käsitteitä.
Ti 13.2. (viikko 7)
Käsiteltiin laskuharjoitustehtävien 3. erä. Käsiteltiin R:n traditionaalinen grafiikka loppuun. Ristikkografiikka jätetään oman harrastuksen varaan.
Pe 9.2.
Päivämäärät. Aloitettiin R:n grafiikan esittely.
Ti 6.2. (viikko 6)
Käsiteltiin laskuharjoitustehtävien 2. erä. Jatkettiin R-kielen läpikäyntiä: silmukat, komentojen ja muuttujien arvojen lukeminen tiedostosta ja kirjoittaminen tiedostoon, luokat ja metodit.
Pe 2.2.
Tiedon syöttö, funktio apply. R-kielen ohjausrakenteita: omien funktioiden määrittely, ehtorakenteet, for-silmukka.
Ti 30.1. (viikko 5)
Käsiteltiin laskuharjoitustehtävien 1. erä. Jatkettiin R-kielen tietorakenteiden läpikäyntiä: faktorit ja datakehikot.
Pe 26.1.
Perehdyttiin R-kielen tietorakenteisiin: vektorit, listat, matriisit.
Ti 23.1. (viikko 4)
Kurssin yleiset asiat ja käytännöt (luennot ja laskuharjoitukset, suorittaminen, kurssimateriaali, harjoitustyö). Tutustuttiin R:n kotisivuun. Miten R:ä käytetään mikroluokassa. Aloitettiin R-kieleen perehtyminen. Käytiin läpi kohdat R laskimena sekä funktiokutsut ja avustus.

Päivitetty viimeksi 13.03.2007 klo 13:50
Petri Koistinen
petri.koistinen 'at' helsinki.fi