Oheiselta sivulta löytyy eri lähteistä kerättyjä tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englanninkielisiä termejä sekä niiden suomenkielisiä vastineita. Joidenkin hakusanojen yhteydessä on annettu esimerkkejä, kommentteja tai hakusanaan perustuvia sanaliittoja ja yhdyssanoja.

Termit on järjestetty aakkosjärjestykseen englanninkielisen termin mukaan. Jos tahdot löytää suomenkielisen termin englanninkielisen vastineen (tai vastineet), käytä selaimen hakukomentoja. Itse käytän Mozilla-selainta, ja siinä haku onnistuu näppäinkomennolla Ctrl-F (tai valikon kautta).

Englanninkielisten termien merkityksiä voi hakea (esim. google-hakujen lisäksi) seuraavista kohtuuhintaisista tilastotieteen sanakirjoista.

Termejä kannattaa hakea myös muista sanastoista:


Varoitus. Tämä ei ole mikään "virallinen" sanasto, vaan alunperin omaan käyttööni keräämä kokoelma. Koska tällaisesta sanastosta saattaa olla hyötyä muillekin, olen julkaissut sen verkossa. Osa käyttämistäni lähteistä löytyy viiteluettelosta. Suurimmalta osaltaan suomenkieliset termit ovat vakiintuneita ja yleisessä käytössä, mutta jotkin suomennoksista ovat omiani. Valitettavasti en ole kirjannut, mistä lähteestä mikäkin käännös on peräisin.
Petri Koistinen